Wie zijn wij


Stichting Primair Onderwijs Peelraam werkt volgens het Raad van Toezicht model. In dit model heeft de Raad van Toezicht (RvT) gedelegeerde bevoegdheden overgedragen aan het College van Bestuur (CvB). De RvT houdt toezicht op en controleert het CvB achteraf.

Het College van Bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid in de scholen. Ze geeft daarbij leiding aan integraal verantwoordelijke directeuren en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de resultaten van de stichting.

In deze structuur zijn de directeuren van de afzonderlijke scholen integraal verantwoordelijk voor de resultaten van hun school en geven derhalve ook integraal leiding aan hun school. De directeuren hebben binnen het strategisch beleid en de strategische kaders van de stichting de vrijheid hun eigen beleid te voeren op de scholen. De directeuren leggen op hun beurt verantwoording af aan het College van Bestuur over de resultaten van de scholen waaraan zij leiding geven en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting.