Raad van Toezicht


Algemeen

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur, op de gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende instellingen.
Daarbij houdt de Raad van Toezicht in het bijzonder toezicht op:

  • de uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur;
  • de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de vastgestelde code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code;
  • de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de onderwijswetgeving.  

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

 

Leden

Karel van der Velden (voorzitter), Leon Kersten (vicevoorzitter), Diana Geene, Veronique Rose, Marcel Graffius 


Contact

Karel van der Velden (voorzitter): via het bestuurskantoor van Stichting Peelraam: 0485 - 47 18 11.

Mailadres: raadvantoezicht@peelraam.nl

 

Jaarverslag

Het jaarverslag Raad van Toezicht is een onderdeel van het jaarverslag van Stichting Primair Onderwijs Peelraam.