GMR

Algemeen

Binnen de scholen die bij Stichting Primair Onderwijs Peelraam horen is inspraak geregeld via de wet WMS.  
Alle scholen hebben een eigen MR, alle scholen samen hebben de GMR.

MR
De Medezeggenschapsraden (= MR-en) hebben inspraak in zaken die betrekking hebben op de eigen school.  
GMR
De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (= GMR) behartigt de bovenschoolse belangen voor alle 10 scholen. 

 

Leden GMR

De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden.

Ouders
Els de Klein, Leonie de Kuiper, Willeke Cornelissen, Astrid van der Straaten, Eveline Klomp

Personeel
Marie-Jet Smits (secretaris), Wout Stevens, Karin Heijhuurs, Astrid Berends, Marjelle Hendriks

Contact
Marie-Jet Smits: mailto:m.smits@peelraam.nl

 

Notulen

Notuliste: Annemiek Mertens

 

Medezeggenschapsreglement GMR

/SamenwerkingsverbandWEB/download/329804072017-reglement-GMR-definitief.pdf