College van Bestuur


Algemeen

De stichting kent een College van Bestuur, dat het bestuur van de stichting vormt en belast is met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen.
De leden van het College van Bestuur zijn in dienst van de stichting en worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Leden

Het College van Bestuur bestaat op dit moment uit één lid, tevens voorzitter.

Contact

A.G.M. (Lowi) van der Mark, m.e.s.
mail: l.vdmark@peelraam.nl / tel. 0485 - 47 18 11