Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs organiseert onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs betekent eigenlijk: een passende onderwijsplek voor ieder kind.

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld dat bedoeld is om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. Ouders kunnen hun kind op elke school aanmelden. De school moet er vervolgens voor zorgen dat kinderen terechtkomen op een school die het beste bij hem of haar past. Om alle kinderen een passende plek op school te geven, gaan scholen met elkaar samenwerken. Dat doen ze in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat Samenwerkingsverband Stromenland. Hierin werken 167 scholen met elkaar samen.

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt. In dit plan is uitgewerkt hoe de scholen samen de ondersteuning in onze regio gaan regelen. Hierin staat hoe ze het passend onderwijs gaan organiseren en hoe ze het geld dat ze van de overheid krijgen, gaan besteden. Elke school is aangesloten bij een van de zes ondersteuningsplatforms van Stromenland. Het platform helpt de school om de extra ondersteuning te organiseren als de school dit zelf niet kan. Stichting Primair Onderwijs Peelraam is aangesloten bij Ondersteuningsplatform Land van Cuijk.

Algemene informatie: www.passendonderwijs.nl

Informatie voor ouders: www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

 

Samenwerkingsverband Stromenland

mail: info@stromenland.net

website: http://www.svpo2507.nl

 

Ondersteuningsplatform Land van Cuijk

mail: infooplvc@stromenland.net