Raad van Toezicht


Algemeen

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur, op de gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende instellingen.
Daarbij houdt de Raad van Toezicht in het bijzonder toezicht op:

  • de uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur;
  • de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de vastgestelde code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code;
  • de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de onderwijswetgeving.  

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

 

Leden

Stan Vloet (voorzitter), Leon Kersten (vicevoorzitter), Anita Blonk, Diana Geene en Marcel Graffius
Adviseur Raad van Toezicht: Karel van der Velden 


Contact

Stan Vloet (voorzitter): via het bestuurskantoor van Stichting Peelraam: 0485 - 47 18 11.

Mailadres: raadvantoezicht@peelraam.nl

 

Jaarverslag

Het jaarverslag Raad van Toezicht is een onderdeel van het jaarverslag van Stichting Primair Onderwijs Peelraam.